Bớt thời gian lái xe. Thêm thời gian cho cuộc sống.

Bắt đầu hoạt động vào mùa Thu năm 2023, Làn tốc hành (Express Lanes) mới trên Xa lộ 405 sẽ giảm tắc nghẽn giao thông. Sự lưu thông giúp bạn theo dòng giao thông và kết nối sớm hơn với những điều tốt nhất trong cuộc sống của bạn.

intro collage

Tại sao bạn nên lái ở Làn tốc hành 405 Express Lanes?

Tiết kiệm thời gian
Dầu bạn lái xe nơi hay khi nào, bạn sẽ trải nghiệm lưu lượng giao thông thoáng giúp bạn đến đích một an toàn và nhanh chóng.
Giảm căng thẳng
Lái xe trong điều kiện giao thông đông đúc dẫn đến căng thẳng và lo âu nhiều hơn. Lượng giao thông thoáng không chỉ thuận tiện hơn mà còn tốt cho sức khỏe của bạn.
Giảm tắc nghẽn
Làn đường Tốc hành (Express Lanes) mang lại lợi ích cho tất cả những ai lái xe trên xa lộ I-405, kể cả những người không lái xe trong Làn đường Tốc hành (Express Lanes). Thời gian lái xe trên làn đường thông thường sẽ giảm đi vì sẽ có nhiều khoản trống được tạo ra do những người chọn sử dụng Làn đường Tốc hành.

Khi nào Làn tốc hành 405 Express Lanes sẽ mở

Đăng ký tài khoản bắt đầu
Sẽ được công bố
Làn tốc hành 405 Express Lanes mở
Cuối năm 2023

Cách sử dụng Làn đường tốc hành

Tìm hiểu cách thanh toán, xem lại chính sách thu phí và xem bản đồ các điểm vào và ra.

Lái xe trong Làn tốc hành

Về dự án

Tìm hiểu về lý do tại sao các làn đường tốc hành được xây dựng và tóm tắc lịch sử của dự án.

Về dự án

Sẵn sàng để sống đúng giờ?

Đăng ký để được thông báo khi mở đăng ký cho 405 Express Lanes.