Toán vi phạm

Cách dễ nhất để thanh toán vi phạm là trực tuyến. Nhấp vào liên kết bên dưới và cuộn xuống để nhập vào Số Thông Báo Vi Phạm và biển số xe của quý vị. Nhấp vào "Tìm Kiếm" để tìm thông tin vi phạm của quý vị. Sau đó chọn các giao dịch quý vị muốn thanh toán và nhấp vào Thanh Toán Vi Phạm.

Câu hỏi về vi phạm?

Cách dễ nhất để tranh chấp vi phạm và/hoặc hình phạt là trực tuyến. Quý vị sẽ cần Số Thông Báo Vi Phạm và biển số xe của mình. Chúng tôi sẽ điều tra các chi tiết và cung cấp kết quả qua email và/hoặc thư. Nếu quý vị không hài lòng với kết quả điều tra, quý vị có thể yêu cầu một phiên điều trần xét lại hành chính cho đến khi vấn đề được đệ trình lên công ty thu nợ để thực thi. Nếu quý vị không hài lòng với kết quả của phiên điều trần xét lại hành chính, quý vị có thể nộp đơn kháng cáo lên tòa án thượng thẩm thành phố.
Quý vị có thể đã nhận vi phạm vì chiếc xe không có liệt kê trong tài khoản của quý vị hoặc tài khoản của quý vị không có đủ tiền để trả phí đường. Quý vị có thể kiểm tra thông tin tài khoản của mình tại đây và đảm bảo tất cả thông tin tài khoản và xe của mình là hiện hành. Nếu quý vị cảm thấy rằng bộ phát đáp của mình có thể không hoạt động bình thường, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi và một đại diện sẽ hỗ trợ quý vị nhận một bộ phát đáp thay thế.
Mỗi vi phạm bị một hình phạt ban đầu $25 bên cạnh số tiền phí đường. Nếu quý vị không trả lời Thông Báo Về Vi Phạm Trốn Tránh Phí Đường đầu tiên, một Thông Báo Về Vi Phạm Trốn Tránh Phí Đường Quá Hạn sẽ được gửi qua đường bưu điện cho quý vị với một khoản phạt quá hạn $30 bổ sung. Nếu quý vị không trả lời thông báo quá hạn, vi phạm sẽ được chỉ định cho hành động thu nợ tiếp theo, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạm giữ đăng ký lưu hành xe của quý vị và hình phạt có thể leo thang lên đến $100 cho mỗi vi phạm.