Làm thế nào để được lái xe trong Làn tốc hành

Hoạt động với bộ phát đáp tín hiệu FasTrak®

405 Express Lanes sẽ sử dụng cách thu phí điện tử để duy trì lưu lượng giao thông và sẽ không thanh toán bằng tiền mặt hoặc trạm thu phí. Khách hàng sẽ phải có bộ phát đáp tín hiệu FasTrak® để sử dụng các làn đường cao tốc.

Nếu quý vị hiện đã có bộ phát đáp tín hiệu và tài khoản đang hoạt động từ bất kỳ cơ quan thu phí nào ở California thì không cần phải sử dụng 405 Express Lanes nữa.

Smiling family driving in their car

Các Làn tốc hành 405 có ở hướng nào?

2

Các làn đường mới đi theo từng hướng

6

Các thành phố hành lang

14

Số dặm của các Làn đường Tốc hành

MAP LEGEND
Northbound (NB) Lanes
Southbound (SB) Lanes
Express Lanes Entrance and Exit Points
Image of map

Phí đường được tính khi nào?

Phí đường có thể thay đổi theo giờ, ngày trong tuần và hướng di chuyển. Lưu lượng giao thông được theo dõi liên tục và nếu đảm bảo, phí đường sẽ được điều chỉnh hàng quý.

Một mình
Người lái xe
Giờ cao điểm* Phí đường
Ngoài giờ cao điểm** Phí đường
2 người
Xe đi chung
Giờ cao điểm* Phí đường
Ngoài giờ cao điểm** Miễn phí 3 năm rưỡi đầu tiên sau khi các Làn đường Tốc hành mở cửa. Phí đường được tính sau 3 năm rưỡi.
Xe 3 người trở lên
Giờ cao điểm* Miễn phí
Ngoài giờ cao điểm** Miễn phí
Biển số xe Cựu chiến binh được Chỉ định
Giờ cao điểm* Miễn phí
Ngoài giờ cao điểm** Miễn phí
Biển số xe Người Khuyết tật/Thương Phế binh
Giờ cao điểm* Miễn phí
Ngoài giờ cao điểm** Miễn phí

* Giờ cao điểm
Ngày thường: 6 a.m. to 10 a.m.; 2 p.m. to 7 p.m.
Ngày cuối tuần: 1 p.m. to 7 p.m.

**Ngoài giờ cao điểm
Ngày thường: 10 a.m. to 1:59 p.m.; 7 p.m. to 5:59 a.m.
Ngày cuối tuần: 12:00 a.m. to 12:59 p.m.; 7 p.m. to 11:59 p.m.

Xe đạt Tiêu chuẩn Không khí Sạch
Khách hàng sở hữu xe đạt chuẩn không khí sạch có dán đề can hợp lệ sẽ được giảm giá 15% so với mức phí đường đã công bố. Tìm hiểu thêm.
Xe gắn máy
Tất cả các loại xe, kể cả xe gắn máy, đều phải có bộ phát đáp tín hiệu. Xe máy gắn được phép đi lại miễn phí trong tất cả các giờ.