Đóng cửa theo lịch trình


Hàng tháng, Caltrans thực hiện bảo trì thường xuyên 405 Làn Đường Cao Tốc. Vào ngày bảo trì theo lịch trình, các Làn đường Cao tốc sẽ đóng cửa ở cả hai hướng trong khoảng thời gian từ 11 giờ tối. đến 6 giờ sáng để đảm bảo có thể thực hiện việc vệ sinh và thay thế bộ phân kênh thích hợp.

Lịch trình 2024

January

Friday 1/12/2024

February

Friday 2/9/2024

March

Friday 3/8/2024

April

Friday 4/5/2024

May

Friday 5/3/2024

June

Friday 6/21/2024

 

July

Friday 7/19/2024

August

Friday 8/23/2024

Trì hoãn bảo trì

Trong trường hợp trời mưa hoặc các trường hợp khác nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi, việc bảo trì theo lịch trình có thể bị hoãn lại cho đến tuần sau. Tuy nhiên, lần bảo trì tiếp theo sẽ được thực hiện theo lịch định kỳ.

Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi cảm ơn sự kiên nhẫn của bạn trong thời gian bảo trì định kỳ này được thực hiện trên Làn đường tốc hành. Cam kết của chúng tôi với bạn, khách hàng của chúng tôi, là luôn cung cấp cho bạn tuyến đường đi lại nhanh chóng, an toàn, đáng tin cậy và việc duy trì tiêu chuẩn cao của Làn đường tốc hành chỉ là một cách chúng tôi cố gắng giữ lời hứa của mình.